Rijksoverheid Project 1 Logo

1400 websites - 1 logo - 1 stijl

Introductie

De ministerraad besloot op 4 juli 2007 dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, de rijkshuisstijl moeten voeren. Dit zijn ministeries, inspecties, (uitvoerings)organisaties, agentschappen en interdepartementale afzenders. Door de invoering van één logo en huisstijl is de Rijksoverheid direct als afzender herkenbaar.

In een traject van meerdere jaren ben ik een onderdeel geweest van een getalenteerd team bij Studio Dumbar. Mijn rol was om de digitale uitingen vorm te geven, te bewaken op consistentie en kwaliteitsbewaking bij de uitvoering. Een breed traject waarin uitingen zoals websites, intranets, PowerPoints, bannersets en digitale magazines ontwikkeld moesten worden. Dit alles in hechte samenwerken met de Ministerie van Algemene zaken.

De uitdaging

Ontwikkel de universele online stijl voor de gehele Nederlandse overheid.

Next

Resultaten

Het uiteindelijke eindresultaat was een uitgebreid stijldocument waarin alle richtlijnen voor digitale uitingen opgesomd stonden. Momenteel ontwikkeld de stijl zich voort, maar de basis staat nog steeds. Momenteel zijn alle overheidsites gefuseerd tot één website: Rijksoverheid.nl, maar de designs van de afzonderlijke ministeries zijn hier nog te bezichtigen.